Tillgångar

Ekonomikurs om tillgångar och skulder i balansräkning

Ekonomikurs om balansräkning och tillgångsökning är mycket bra studier. Balansräkning är ett viktigt instrument i en organisations budgetuppföljning. Balansräkning innebär att man sammanställer organisationens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Detta blir således en ögonblicksöversikt av organisationens ekonomiska ställning vid just det tillfället. Detta underlättar för organisationens ledning och kunder att kunna skapa sig en bild av organisationens ekonomiska status vid balansdagen. Till skillnad från vid resultaträkning, där man redogör för den ekonomiska utvecklingen över tid, visar balansräkningen den ekonomiska statusen vid just den angivna tidpunkten. På balansdagen bör balansräkningens två delar, tillgångar och eget kapital och skulderna vara lika stora.

En balansräkning brukar presenteras i årsbokslutet, men den kan även användas för budgetuppföljningar under året. En ekonomikurs där fokus ligger på bokslut kan ge ytterligare kunskaper om detta. En balansräkning ställs upp i en ekvation och ska bestå av två olika delar; en sida som beskriver organisationens samtliga tillgångar. Denna sida ska innehålla både organisationens skulder och dess egna kapital Den andra sidan ska förklara hur man har finansierat dessa tillgångar. Genom en ekonomikurs kan man lära sig mer om hur denna uppställning ska göras. Man kan genom en kurs även lära sig hur man kan använda denna uppställning för att analysera organisationens ekonomiska resultat.

Den som har arbetat med ekonomi, gått en ekonomikurs eller kommit i kontakt med ekonomi genom sitt arbete har med största sannolikhet stött på termen balansräkning. Det är näst intill omöjligt att arbeta ett räkenskapsår i en chefsposition utan att beröras av detta. För den som vill kunna göra djupare analyser av detta eller eventuellt själv ställa upp en balansräkning krävs mer kunskap på området. Även här kan en ekonomikurs vara en god hjälp. Genom en sådan kurs kan man både få god bakgrundsinformation kring balansräkning, samt verktyg för att själv ställa upp denna ekvation utifrån den egna organisationens ekonomi och verksamhet.

Tillgångar Ekonomikurs

Lämna en kommentar