Rörelsemarginal

Ekonomikurs om rörelsemarginal

Ekonomikurs om rörelsemarginal kan vara bra. Med ett företags rörelsemarginal menar man hur stor del av varje omsatt krona som blir över för att ge en eventuell vinst och för att täcka skatt och räntor. Kortfattat kan man säga att det handlar om företagets intäkter, frånsett dess finansiella poster, delat med dess omsättning. Rörelsemarginal kan användas för att studera det egna företagets utveckling. Det kan även vara användbart för att jämföra olika företag i samma bransch. Och det blir ett mått på lönsamhet.

En ekonomikurs kan ge mer information om rörelsemarginal, och hur denna ser ut i det egna företaget. En ekonomikurs bör även ge en grund till hur man räknar ut rörelsemarginal i sitt företag. En ekonomikurs med inriktning på rörelsemarginal bör även kunna ge goda exempel på och övningar i hur man själv kan använda kunskapen om sitt företags rörelsemarginal för att analysera dess utveckling. Då rörelsemarginalen påverkas av många olika faktorer, och inte endast av företagets intäkter, kan man genom en ekonomikurs även behöva lära sig vad som kan påverka företagets rörelsemarginal i en positiv riktning.

För att påverka sitt det egna företagets rörelsemarginal finns flera olika vägar att gå. Dels kan man sträva efter att öka företagets intäkter genom att sälja mer av sin vara eller tjänst. Eventuellt kan man försöka rikta sig till en ny målgrupp, eller fördjupa intresset för varan eller tjänsten inom den redan kända målgruppen. Det andra sättet att förbättra sin rörelsemarginal är att minska företagets kostnader. Detta kan bland annat ske genom att sälja av företagets varor som ger minst kostnader. Kanske kan företaget även se över läckage av andra kostnader, såsom lokalkostnader eller personalkostnader. Ett annat sätt att lösa denna ekvation kan vara att höja försäljningspriset på företagets varor eller tjänster. Man kan även överväga om företaget ska öka sina volymer för att på detta sätt förbättra sin rörelsemarginal.

onomikurs om rörelsemarginal

Lämna en kommentar