Retorik för ekonomer- konsten att övertyga

Företagsanpassad kurs i Retorik | Innehåll:

Retorik – en kort historisk bakgrund

• Ett verktyg i pedagogiska och juridiska sammanhang

• Retorikens väg genom Europa och till Sverige

• Berömda talares användande av den antika modellen

Planering, struktur och framträdande

• Förberedelser

• Disposition

• Manuskript

• Exempel på effektiv kommunikation

Olika presentationssituationer

• Hålla tal, sälja in en idé, förhandla, argumentera, utbilda, instruera, inspirera

• Olika presentationer förbereds på och framförs på olika sätt

Röst och språk

• Att andas så att rösten bär

• Använd dina personliga gester effektivt

• Kan man träna en röst så att den får pondus?

• Att visa kraft och trovärdighet med hjälp av rösten

• Ska jag ”tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin”?

Argumentation

• Argumentation betyder ”bevisföring”

• Att hålla den röda tråden är viktigt för att åhörarna ska uppfatta talaren som trovärdig

Manlig och kvinnlig retorik

• Retoriken en manlig disciplin – men passar lika bra för kvinnor som för män

• Bli medveten om våra olika sätt att kommunicera

• Olika uttryckssätt för män och kvinnor, men det ena är inte mer rätt än det andra

Nervositet och stress

• Att känna nervositet är naturligt och normalt

• Lär dig ett sätt att tänka som gör att nerverna inte tar överhand

• Olika människor känner av stressen i olika delar av kroppen

Tekniska hjälpmedel

• Måste/ska/behöver jag använda tekniken?

• Powerpoint eller OH-bild?

• Blädderblock eller whiteboard?

• TV-video/bandspelare?

• När tekniken används rätt och med måtta, har den många fördelar

Kurs i retorik – en kurs som alla talar om

Retorik för ekonomer – konsten att övertyga

Denna kurs i retorik talar egentligen för sig själv, du lär dig kort och gott att använda retorikkonsten för att med dess hjälp lyckas inom muntligt framförande. Retorikkursen innehåller alla nödvändiga delar som du behöver för att kunna framföra ett budskap på att säkert, förtroendeingivande och märkbart sätt.

Under kursen får du kunskap om grunderna inom retoriken, dess uppbyggnad och struktur och du lär dig den viktiga formuleringstekniken samt hur du bygger upp en trovärdig argumentation. Vår kurs i retorik tar även upp hur du med hjälp av kroppsspråk och röst påverkar dina lyssnare och du lär dig hur du ska göra för att få publiken att verkligen lyssna till det du har att säga. Genom att du går vår kurs i retorik tar du första steget mot att lära dig att övertyga andra i varje situation som kräver muntlig presentation.

retorik för ekonomer
retorik

Lämna en kommentar