Periodisering

Ekonomikurser om periodisering

Bokslutsarbete med periodisering Periodisering är ett vanligt begrepp inom ekonomi, vilket du lär dig på ekonomikurser. Ordet period syftar på en tidsperiod. Det är precis vad man gör då man periodiserar något. Kanske företaget får in en stor engångssumma på kontot som avser hela året. Istället för att lägga hela summan i januari delar man den på tolv och sprider på så sätt ut beloppet på ett jämnare sätt.

En ekonomikurser lägger ofta fokus på så kallade interimsfordringar och interimsskulder. Då man periodiserar uppstår nämligen interimsposter. Interimsfordringar kan delas upp i två olika typer av fodringar.

Förutbetalda kostnader om företaget exempelvis betalar hyra för flera månader i taget. De månader som ännu inte varit är ju då förutbetalda kostnader. Upplupna intäkter är samma princip men till exempel ränteintäkter och provision.

Interimsskulder är ett begrepp som ekonomikurser i periodisering kommer att återkomma till gång på gång. Det finns två typer av interimsskulder vilka är förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Förutbetalda intäkter är lika enkelt som det låter – företaget har fått en förskottsbetalning för en vara eller tjänst som har utförts. Upplupna kostnader är en skuld som företaget vet om kommer men kanske inte fakturan har kommit in än.

Periodiserad redovisning avser kort och gott saker som medfört in- och utbetalningar som inte har skett än. Det kan också avse allt som företaget på goda grunder vet om ska komma in till företaget eller som ska betalas. Ekonomikurser hanterar periodisering på många olika sätt men som företagare är det viktigt att ha koll på begreppen.

Ett exempel på periodisering är ett företag som säljer en vara och skickar iväg den innan betalningen har kommit in till företaget. Företaget räknar med att få in betalningen inom kort och kan därför bokföra det som en kommande intäkt. Grundläggande ekonomikurser är en bra investering för den som vill veta mer om att periodisera.

Lämna en kommentar