Omsättning

Ekonomikurs om omsättning

Under vår kurs Ekonomi för icke ekonomer lär du dig om omsättning, intäkter, inbetalningar med flera ekonomiska termer. Kursen är en bra ekonomikurs för icke ekonomer och ökar din förståelse för företagsekonomi och hur ekonomin hänger samman i ett företag. Du blir mer säker i din kommunikation med ekonomer och ledning och kan lättare tyda rapporter och göra egna analyser. Varmt välkommen till kursen hos oss på Hjärtum Utbildning!

Mer om omsättning

Om du vill veta lite mer om just termen omsättning berättar vi här lite mer. Termen avser ett företags totala sammanlagda intäkter från sina sålda varor eller tjänster under en begränsad period i tid. Man skiljer på nettoomsättning och övrig omsättning. Nettoomsättning avser företagets intäkter för sålda varor och tjänster, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och andra skatter som är direkt kopplade till omsättningen. Till övrig omsättning räknas allt annat, det vill säga det som inte kategoriseras under nettoomsättning. Detta kan till exempel handla om rörelseintäkter.

Ett företag kan även räkna på sin omsättningstillväxt. Detta innebär den tillväxt har haft under en period jämfört med en tidigare period. Denna beräkning kan hjälpa företaget att analysera sin utvecklingstakt. Det ger även en indikation på hur väl företaget kan konkurrera med andra aktörer på marknaden. Om tillväxten är låg är detta ett tecken på att företaget behöver analysera sin verksamhet och komma till rätta med varför man inte lyckas hålla en jämn takt med sina konkurrenter.

En ekonomikurs kan ge den som arbetar med ett företags omsättning djupare information om detta. En ekonomikurs med denna inriktning bör ge kunskaper om hur företagets omsättning under det gångna året ska beräknas vid bokslutet. Omsättningen ska redovisas av alla bokföringsskyldiga, och det är viktigt att veta hur detta ska gå till, och vad som krävs i denna redovisning. Detta kan en ekonomikurs ge svar på. En ekonomikurs bör också ge information och kunskap om hur ett företag kan använda det gångna årets intäket för att analysera företagets framgång. Detta kan i sin tur användas för att planera det kommande årets aktiviteter inom företaget. En kurs bör också ge deltagaren verktyg för att kunna räkna ut företagets omsättningstillväxt. Därtill bör man få instrument för att kunna agera om denna tillväxt är låg och företaget behöver revidera sina aktiviteter för att öka sin tillväxt.

Ekonomikurs om omsättning

Lämna en kommentar