Nyckeltalsanalys för chefer

Nyckeltalsanalys för chefer

Vilken vd-nykomling ska man satsa på som sparare i Sverige om man studerar nyckeltalsanalys över företagen? Om man gör som vd:arna själva ska vi undvika SSAB, Volvo och Sandvik. Ingen av vd:arna för dessa företag har vågat investera några egna pengar utöver bolagens aktiesparplaner. Sandvikens vd äger aktier för totalt 800.000 kr men har bara köpt en tiondel av dem utanför sin egen aktiesparplan. Läget är lite bättre i Nokia och i Electrolux. Men med tanke lönen för dessa vd:ar är innehaven inte imponerande – tvärtom. Utifrån företagens mål i dessa båda fall går det att räkna fram rörelseresultatet de skulle göra med dagens kapital och försäljning. Ställer vi i nästa steg bolagens målresultat mot det skuldjusterade börsvärdet så värderas alla bolagen utom Sandvik till 5-6 gånger resultatet. Det är lågt och betyder köpläge för alla som tror att bolagen kommer att nå sina mål. Innan vd:arna själva börjar köpa på sig mer aktier är det dock mycket svårt att dessa mål på allvar. Mer om hur du räknar ut dessa viktiga nyckeltal för att göra rätt bedömning lär du dig på kursen Ekonomi för chefer och på kursen Nyckeltalsanalys.

Ekonomi för chefer

Det globala affärsresandet för flygbolagen ökade med hela 6,7 procent i september jämfört med motsvarande period föregående år enligt nyligen gjord nyckeltalsanalys. Det framgå av IATA:s, International Aviation Transport Association, månatliga statistik. Iatas statistik omfattar passagerartrafik i affärs- och första klass. Inom Europa ökade affärsresandet med 3,0 procent och i Nordamerika steg affärsresandet med 2,9 procent under september jämfört med samma period i fjol. Slutsatsen och analysen är att den globala ekonomiska aktiviteten inte har avtagit. Sådana analyser du kommer du att förstå och lära dig på kursen Ekonomi för chefer.

Som vi tar upp inledningsvis så är det tveksamt om man vid köp och val av aktier skall ta rygg på vissa vd:ar, och det sett till företagens realistiska förutsättningar att nå sina mål visar nyckeltalsanalys. Men starka resultatrapporter inger ändå hopp. För börsens största bolag har de som rapporterat in sina prognoser dragit ned 374 prognoser och skrivit upp 264 st. Ljuset i tunneln är att den trenden har försvagats varje månad sedan september. Ett annat ljus är att bara 18 av totalt 600 bolag har vinstvarnat sedan oktober. Hösten 2008 var det 103 stycken under samma period. Något att fundera på och diskutera Hjärtum i samband med utbildningen Ekonomi för chefer.

Nyckeltalsanalys nu
Nyckeltalsanalys