Nyckeltal

Nyckeltal på ett pedagogiskt och kvalitativt sätt

Nyckeltal Ekonomiska rapporter Kan du förklara ditt företags kassaflödesanalys på ett enkelt och pedagogiskt sätt för dina medarbetare? Vet du vad de olika nyckeltalen i analysen innebär och vilken betydelse de egentligen har ur ett större perspektiv? Oavsett om du tycker att du har extremt bra koll på detta och förstår eller om du är ny och inte har en aning kan vi hjälpa dig. Utifrån dina personliga behov och dina medarbetares kunskaper anordnar vi kurser som hjälper dig på vägen. Det finns ingen anledning i att leva i okunskap när vi på ett pedagogiskt och kvalitativt sätt kan hjälpa dig att öka din förståelse.

Nyckeltalsanalys

Alla företag använder sig av nyckeltal av olika anledningar och har olika syften med dessa siffror som plockas fram. På vissa företag upplever medarbetare att de plockar fram så mycket olika nyckeltal som ändå inte används. Ge dina medarbetare en möjlighet att förstå vad en nyckeltalsanalys egentligen är och vikten av att just ditt företag använder sig av dem. När du bokar en kurs med oss tar vi gärna del av just era nyckeltal för att lyfta fram den kunskap som just ni efterfrågar att era medarbetare ska ha. Ta chansen redan nu att boka in en kurs hos oss!

Ekonomistyrning med nyckeltal

Både ekonomer och icke ekonomer har någon gång stött på begreppet ekonomistyrning. Ekonomistyrning är inte självklart på något sätt och är väldigt varierat utifrån ditt företags behov. En sak som är gemensamt för de flesta företag och dess ekonomistyrning är alla nyckeltal som denna innehåller. Nyckeltalen ger en stadig grund för specifika delar av verksamheten och är ofta en bra indikator på vad som görs bra och vad som görs mindre bra. Oavsett om ni har ekonomer eller personer som i alla fall arbetar med ekonomi så har vi metoder för att öka intresset och förståelsen för alla olika tal som på månadsbasis plockas fram.

Ekonomi för chefer

De som generellt ber om olika nyckeltal på ett företag är cheferna. Men vet cheferna alltid vad som är väsentliga nyckeltal för just deras verksamhet? Det kan vara så att personen i fråga är ny i chefsbefattningen eller att personen arbetat som chef år ut och år in och bara låtit det rulla på med samma nyckeltal. Vi håller därför diverse utbildningar rörande ekonomi för chefer just för att öka även chefens medvetenhet runt ekonomi men även specifika saker sås om nyckeltal. Se till att dina medarbetare tar fram de nyckeltal ni faktiskt behöver och inte gör en massa jobb i onödan.

Ekonomi för icke ekonomer

Då det långt ifrån alltid är ekonomer som arbetar med ekonomi och siffror av alla de slag på företag runt om i Sverige så anordnar vi även kurser som vi kallar ekonomi för icke ekonomer. Ofta hör vi från medarbetare att de sitter år ut och år in och plockar fram olika siffror på uppdrag från högre makter. Vad alla dessa siffror egentligen innebär och betyder har dem inte den minsta aning om. Se till att även dessa medarbetare fångas upp och känner sig delaktiga i hela kedjan av arbetet genom en kurs!

Lämna en kommentar