Kundförlust

Ekonomikurs om hantering av kundförlust

En ekonomikurs om hantering av kundförlust är bra utbildning. En kundförlust uppstår för ett företag då kunder som har fått en kundfaktura har en bristande betalningsförmåga, och inte betalar sin skuld till företaget. En kundförlust kan vara befarad. Detta innebär att företaget bedömer att sannolikheten att fakturan ska betalas är låg. Ofta beror detta på att betalningen skjutits upp och inte betalats inom utsatt tid. En kundförlust kan även vara konstaterad. Detta innebär till exempel att företaget har kännedom om att kunden har gått i konkurs, och därmed inte kommer att kunna betala sin skuld till företaget.

Ett företag kan undvika kundförluster genom att göra en kreditupplysning på aspirerande kunder. Genom en kreditupplysning kan företaget få information om kundens ekonomiska förutsättningar. Därtill kan man som företag kräva förskottsbetalningar från sina kunder för att säkerställa att betalningar görs. Fler sätt att undvika en kundförlust kan man lära sig genom en ekonomikurs. Genom en ekonomikurs kan man även lära sig hur man ska bokföra och redovisa de kostnader som omfattas av en befarad eller konstaterad kundförlust. Detta är viktigt att kunna, då dessa redovisningsposter behöver hanteras separat med anledning av den moms som ska betalas.

Ett företag kan i samband med bokslutet göra en bedömning kring om det finns befarade kundförluster att ta hänsyn till. För de kunder som inte klarar att betala sina skulder till företaget finns olika sätt att driva in dessa pengar. Bland annat kan utmätning och indrivning bli aktuellt. Genom en ekonomikurs kan man lära sig mer om hur detta går till i praktiken. Ofta sker dessa indrivningsmetoder genom ett företag som specialiserat sig på indrivningsåtgärder. Även om företaget lyckas driva in pengarna innebär även detta en extra kostnad för företaget. En ekonomikurs kan ge mer information kring hur man kan räkna på de extra kostnader som företaget utsätts för kopplat till kunder som mister sin betalningsförmåga.

Ekonomikurs om kundförlust
Ekonomikurs om kundförlust

Lämna en kommentar