Kontoplan

Kontoplan – BAS-kontoplanen

Under en ekonomikurs lär du dig En kontoplan är en förteckning över alla de konton som ett företag använder för sin bokföring. BAS-kontoplanen är en kontoplan som togs frampå 70-talet av den dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen. I stort sett alla företag använder sig idag av någon variant av denna. BAS-kontoplanen består av nio olika huvudkategorier av konton, så kallade kontoklasser. Den första siffran i kontonumret anger vilken kontoklass det tillhör. De flesta kontonummer i denna kontoplan har fyra siffror. Företag kan själva skapa egna underklasser i detta system, utifrån sina egna behov.

Bokföringslagen

BAS-kontoplanen är byggd för att motsvara de krav som ställs genom Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. En ekonomikurs kan ge mer information om dessa lagar, och vad de innebär för det egna företaget. BAS-kontoplanen finns att tillgå genom olika fora på internet. BAS-kontoplanen finns i flera olika utföranden, och man kan välja den som passar just det egna företaget. En del versioner är mindre omfattande än andra, och passar därför mindre företag med behov av färre konton. Genom en ekonomikurs kan man lära sig mer om hur man analyserar företagets behov gällande konton, och hur man bygger en kontoplan som passar med företagets behov.

Kontoklass

BAS-kontoplanen är uppbyggd av olika siffror. Dessa siffror indikerar kontoklass, kontogrupp, om kontot är ett gruppkonto eller ett huvudkonto eller ett underkonto. Detta gör att det är lätt att urskilja på vilken nivå i kontostrukturen som kontot befinner sig. Mer om hur detta ska användas i praktiken kan man lära sig genom en ekonomikurs. Genom en ekonomikurs kan man även få information om hur många nivåer som är rimliga för det egna företaget för att bygga en kontoplan. För större företag kan det krävas underkonton, medan mindre företag kan klara sig med enbart huvudklasser. Att välja rätt nivå för det egna företaget underlättar när man ska genomföra ekonomiska analyser och göra strategiska planeringar.

Kontoplanen Ekonomikurs

Lämna en kommentar