Ingående balans

Ingående balans – Ekonomikurs

Ekonomikurs om ingående och utgående balas. Inom bokföring är ingående balans det begrepp som avser ett företags tillgångar vid starten av ett nytt räkenskapsår. Beloppen bokförs som ingående balans på företagets balanskonton. Ingående balans utgörs av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen. Detta belopp baseras på föregående års balans vid den sista dagen av räkenskapsåret. Detta är en så kallad utgående balans. En balansrapport kan sedan ge en bild av företagets skulder och tillgångar vid en specifik tidpunkt under året.

I ett nystartat företag kan ingen ingående balans registreras per automatik, eftersom det inte existerar någon utgående balans från föregående år. Den ingående balansen för företagets första räkenskapsår kan istället registreras manuellt. Alla dessa registreringar sker via ett ekonomisystem. Det är en fördel om detta ekonomisystem är lätt att hantera och användarvänligt. Det är även en fördel om rapporterna som systemet tar fram är klarar och pedagogiska. Ofta är det företagets ekonomienhet som arbetar med registreringen i systemet. Dock är många ledare lekmän inom ekonomi, och behöver tydliga rapporter för att kunna fatta beslut kopplat till det ekonomiska underlaget.

Den som berörs av bokföring i sitt arbete har ofta stor nytta av en ekonomikurs. Även den som inte aktivt arbetar med ekonomi och bokföring berörs ofta av detta indirekt, särskilt om man befinner sig i en ledande position. För att kunna följa företagets utveckling, och särskilt den ekonomiska utvecklingen, rekommenderas att gå en ekonomikurs för att aktivt kunna ta detta ansvar. En ekonomikurs kan vara av grundläggande och generell karaktär för den som har lite eller ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Beroende på den erfarenhet man har eller skaffar sig kan en ekonomikurs även vara mer specifik och avancerad. Den som särskilt berörs av ett specifikt område inom ekonomi i sitt arbete, kan med fördel välja en kurs som främst fokuserar på detta område.

ingående balans kurs

Lämna en kommentar