Företagsekonomi – ekonomikurs för chefer

Kurs i företagsekonomi

Företagsekonomi för cheferFöretagsekonomi är ett av de viktigaste kunskapsområdena på alla företag. Oavsett inom vilken bransch verksamheten är aktiv så måste ju ekonomin hanteras på rätt sätt, och därför är företagsekonomiska kunskaper av stor vikt.

Ekonomiska kunskaper är viktiga

En kurs i företagsekonomi är av den anledningen att rekommendera för alla som på något sätt är inblandad i det ekonomiska arbetet på arbetsplatsen. De ska aldrig behöva tveka över hur bokföringen ska skötas, vilka intäkter och kostnader företaget har eller hur de ska skriva eller tolka ett bokslut eller årsredovisning. De måste helt enkelt ha koll på alla ekonomiska termer, och de måste kunna tillämpa dem i det praktiska arbetet. De ekonomiska kunskaperna är viktiga för att det ska finnas ett bra flyt och effektivitet i arbetet – något som är viktigt för att kunna skapa och bibehålla lönsamhet.

Företagsekonomi för chefer

När det kommer till företagsekonomi så är det ekonomi för chefer som ofta är det allra viktigaste. Cheferna måste ha god koll på hur olika beslut påverkar företagets ekonomi positivt eller negativt. I slutändan handlar ju allt om att företaget ska ha större intäkter än utgifter. Därför måste varje beslut, kortsiktigt eller långsiktigt, gynna företagets ekonomi på något sätt. Antingen genom besparingar eller genom ökning av intäkterna.

Ekonomikurs i företagsekonomi

Eftersom att långt ifrån alla chefer är utbildade ekonomer så kan det därför vara bra för dem som inte är det att gå en ekonomikurs i företagsekonomi. På så sätt får de en bättre inblick i hur företagsekonomi fungerar. Dels alla de ekonomiska begreppen, men även en lite djupare förståelse för hur olika beslut kan påverka ekonomin i företaget. Många chefer vill ju göra allt för att få så mycket intäkter som möjligt. Men vissa metoder för att uppnå det kostar mer än det resultat som det genererar. En chef måste alltså kunna ta smarta beslut samtidigt som ekonomin finns i åtanke.

Företagsekonomi på arbetsplatsen

Att som anställd jobba med företagsekonomi på sin arbetsplats innebär nästan uteslutande att jobba med saker så som bokföring, olika ekonomiska modeller, eller att som exempelvis ekonomichef vara den som tar alla de viktiga ekonomiska besluten. Men i slutändan så är det bokföringen – det man skulle kunna kalla företagets förteckning över intäkter och utgifter – som står för den största delen av det ekonomiska arbetet. Men hur många vet egentligen skillnaden på balansräkning och resultaträkning? Förhoppningsvis de som är utbildade inom ekonomi. Men det är ju trots allt inte så att alla som kommer i kontakt med ekonomi på sitt jobb är utbildade ekonomer.

När det kommer till just balansräkning och resultaträkning så är de väldigt lika. Men den största skillnaden är att balansräkningen redovisar vilka tillgångar och skulder som företaget har, medan resultaträkningen redovisar vilka intäkter och utgifter som företaget har. För att ett företag ska vara starkt ekonomiskt så är det alltså viktigt att både balansräkningen och resultaträkningen visar positiva och starka siffror. Företaget kan ju självklart vara lönsamt även fast företaget har mycket skulder och därmed en dyster balansräkning. Så länge resultaträkningen visar att intäkterna är större än utgifterna alltså. Det som är viktigt för de som jobbar med sådana här saker är att inte tro att det är svårare än vad det är. Företagsekonomi är svårt, men alla klarar av att lära sig det.

Goda kunskaper i företagsekonomi

Förutom att hålla koll på balansräkningen och resultaträkningen så är det viktigt att företaget varje år upprättar ett professionellt bokslut. Ett sådant ska innehålla en förvaltningsberättelse – som i korta drag berättar hur det har gått för verksamheten under året, en balansräkning och en resultaträkning, tilläggsupplysningar i form av noter för att förtydliga vissa uppgifter samt en revisionsberättelse där den ansvarige revisorn får säga sina ord om hur han eller hon tycker att verksamheten skötts och hur bokföringen fungerat. Som ni förstår krävs alltså goda kunskaper i företagsekonomi för att kunna sammanställa ett bra bokslut.

Alla som har någorlunda kunskaper i företagsekonomi vet att årsredovisningar är offentliga handlingar som vem som helst kan få tillgång till. Bara av den anledningen är det av största vikt att de håller en professionell stil och utformning. Vanligtvis är det någon med anknytning till företaget som är intresserad av dessa uppgifter. Till exempel en kund som vill kolla att företaget har tillräcklig finansiell styrka för att han eller hon ska kunna känna sig trygg att den produkt eller tjänst som beställs verkligen levereras. Eller så kan det vara en investerare som försöker bedöma om företagets aktie har en lockande värdering eller inte. Resultatrapporter är alltså det som de flesta är intresserade av när de kollar på en årsredovisning. Siffrorna som finns i dem avslöjar i stort sett allt om företagets finansiella välmående.

Nyckeltalsstyrning

Nyckeltal är viktiga att analysera när man jobbar med företagsekonomi. Sådana avslöjar hur det står till med företagets ekonomi. De kan till exempel avslöja hur stor vinstmarginal företaget har, hur hög avkastningen är i förhållande till det egna kapitalet, vilken omsättningshastighet det är på lagret med mera. Det finns vissa väldigt vanliga nyckeltal som används av de flesta, men det finns också något som kallas nyckeltalsstyrning, vilket innebär att man själv skapar nyckeltal som ger värden på olika finansiella punkter i företaget. För att ha bra koll på företagsekonomi är det ju viktigt att man själv vågar undersöka hur det egentligen står till med ekonomin i företaget.

Soliditet är ett av de nyckeltal som används allra mest frekvent. Soliditeten anger hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. Man räknar alltså ut soliditeten genom att ta det egna kapitalet dividerat med de totala tillgångarna. Den som läser företagsekonomi bör se till att lära sig sådan här typer av begrepp så bra som möjligt. Det är nämligen viktigt att man har bra koll på begreppen för att kunna tillämpa dem i företagsekonomi i praktiken sen.

Kassaflödesanalys

Jobbar man med företagsekonomi så är en av de viktigaste sakerna att det ses till att det då och då görs en kassaflödesanalys. Det är som det låter helt enkelt en analys av företagets kassaflöde, det vill säga hur mycket pengar som kommer in och hur mycket pengar som går ut. Den som jobbar med företagsekonomi vet att dessa typer av analyserar är en viktig del av det företagsekonomiska arbetet.

Lämna en kommentar