Finansieringsanalys

Ekonomikurs om finansieringsanalys

Ekonomikurs om finansieringsanalys är en bra utbildning. En finansieringsanalys är en analys som ger ett företag svar på hur väl man lyckas finansiera sin verksamhet. En resultaträkning för företaget är främst användbart för att svara upp till de lagstiftningsmässiga krav som ställs på företagets redovisning. Däremot ger den inte tillräcklig information för att kunna analysera hur företaget ska klara av att finansiera sin verksamhet. För att lära sig att skapa en finansieringsanalys, och härigenom kunna analysera företagets finansiella förutsättningar kan man gå en ekonomikurs. Genom rätt ekonomikurs bör man få tillräckliga verktyg för att kunna sammanställa finansieringsanalysen och att genom denna dra slutsatser som lägger grunden för nästa års verksamhet.

Tekniskt sett handlar en finansieringsanalys om att utgå från företagets senaste balansräkningar och resultaträkningar. Genom att beräkna skillnaderna mellan balansräkningen och resultaträkningen får man fram företagets kassaflöde. Att göra detta kan man lära sig till exempel genom en ekonomikurs. En sådan ekonomikurs kan ge praktiska och tekniska hjälpmedel för att på egen hand kunna företa denna beräkning. En ekonomikurs kan ge mer fördjupade kunskaper i denna process, och hur detta praktiskt ska genomföras. Den kan även ge verktyg för att kunna använda finansieringsanalysen i syfte att planera nästa års verksamhet.

Finansieringsanalysen görs som en del av årsredovisningen, och läggar då grunden för hur nästa års finansiering inom företaget ska gå till. En finansieringsanalys anger företagets likviditet via begreppet kassaflöde. Kassaflödet anger hur företaget har finansierats under en period, till exempel under räkenskapsåret, och visar de inbetalningar och utbetalningar som företaget haft under den aktuella perioden. I årsredovisningslagen används begreppet kassaflödesanalys. Att göra en kassaflödesanalys är enligt årsredovisningslagen obligatoriskt i samband med årsredovisningen. Även om en finansieringsanalys inte är obligatoriskt för mindre företag, är det ett bra sätt att få en tydlig översikt av företagets intäkter och utgifter. Att göra en finansieringsanalys rekommenderas därför även för mindre företag.

Finansieringsanalys ekonomikurs

Lämna en kommentar