Ekonomiutbildningar

Ekonomiutbildningar för chefer och icke-ekonomer

Ekonomiutbildningar för cheferSom chef och ledare idag behöver du kunskaper inom ekonomi för att kunna fatta ekonomiskt riktiga beslut. Med rätt kunskaper blir det också lättare att delta aktivt i finansiella diskussioner.  Kursen Ekonomi för chefer är en utbildning för dig som är chef med resultatansvar. Den lär dig att läsa, tolka och förstå ekonomiska rapporter och att göra affärsmässiga bedömningar utifrån ekonomiskt material. Du lär dig dra slutsatser, värdera resultat, arbeta med nyckeltal samt göra bedömningar av intäkter och kostnader. Kursen tar även upp ekonomiska basbegrepp, prissättning och ekonomiska rutiner. Detta är en riktigt bra kurs för dig som snabbt måste få kontroll över ditt ekonomiska ansvarsområde.

Kännedom om ekonomi bra för hela företaget

Även andra funktioner inom företaget har stor nytta av att gå ekonomiutbildningar. Kännedom om ekonomi underlättar för den allmänna förståelsen och uppföljningen inom verksamheten.
Kursen Ekonomi för icke ekonomer är en kurs i ekonomi som alla har nytta av. Under två dagar lär du dig alltifrån grundläggande ekonomibegrepp till kalkylmetoder.  Om finansiering och värdering av investeringar till bokslut och årsredovisning, nyckeltal och uppföljning. En heltäckande utbildning för dig som inte har erfarenhet av ekonomi sedan tidigare.

Ekonomiutbildningar för ekonomer

Du som är ekonom behöver regelbunden uppdatering av gällande lagar och regler, normer och rättsfall. Kanske utvecklas du inom företaget och ska börja med nya ekonomiuppgifter, då passar någon av våra ekonomiutbildningar också bra. Bokslutsarbete och deklaration är en praktisk kurs som lär dig att på egen hand planera, utföra och slutföra bokslut, årsredovisning och deklaration för ett aktiebolag. Aktuella lagar och regler tas upp, liksom hur bokföringen hör samman med ekonomiska rapporter. Lönedagarna vänder sig speciellt till dig som arbetar med lönefrågorna på ekonomiavdelningen. Under två dagar blir du uppdaterad om allt det nya inom löneområdet plus att du får inspiration och information i andra viktiga ämnen.

Exempel på fler utbildningar i ekonomi

Om du arbetar med att analysera kassaflödet är en kurs i kassaflödesanalys bra. Kassaflödet visar företagets in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. En kurs lär dig att självständigt analysera dessa betalningsströmmar och identifiera de händelser i redovisningen som påverkar kassaflödet. Du får ofta ta del av en mallar, regelverk och praxis och lär dig hur företagets verksamhet skapar, skjuter till och använder likvida medel.

En kurs i nyckeltalsanalys är bra för dig som arbetar med värdering och uppföljning av företaget och som ska avgöra åt vilket håll verksamheten är på väg. Under en sådan kurs får du kunskap om nyckeltalens fyra olika delar: mätning av lönsamhet och tillväxt, finansiella styrka, betalningsförmåga och kapitalutnyttjande. Du lär dig utföra en kvalificerad nyckeltalsanalys av det egna företaget och får på så sätt vetskap om starka och svaga sidor, utvecklingsområden med mera.

Moms är alltid bra att ha kunskap om och det finns olika kurser inom detta ekonomiområdet. Gemensamt för dem är att de ger dig nyheter inom momsområdet och uppdaterar dig med ny lagstiftning. Inför årsskiftet är det viktigt att du som arbetar med företagets momsfrågor är uppdaterad med nya regler, nya lagar och intressanta rättsfall. En ekonomikurs i mos ger dig dagsaktuell kunskap som gör dig väl förberedd inför kommande år.

Skattedagen är en uppskattad kurs för dig som arbetar med företagets löner. Det finns flera olika utbildningsföretag som erbjuder en sådan kursdag. En kurs ger tillgång till alla nyheter inför årsskiftet, vilket säkerställer rätt löneredovisning på nya året. Dagen ger en matnyttig uppdatering inom de alltid lika viktiga områdena förmåner och representation, resor och traktamenten, kontrolluppgifter och övriga skatteregler.

Ekonomin i stiftelser

Stiftelser lyder under särskilda regler för redovisning och bokföring, därför har vi tagit fram en Stiftelsekurs speciellt för dig som arbetar med stiftelsekonomi. Kursen är för dig som är ansvarig för redovisningen och den praktiska ekonomiska hanteringen av en stiftelse. Du lär dig om särbestämmelser, bokföring och årsredovisning, om finansiella instrument, gåvor och anslag. Skatter, deklaration och anstånd behandlas och vi rätar ut frågetecknen kring lagar, regler och normer.

Vikten av att förstå företagsekonomi

Ekonomi genomsyrar alla områden i dagens näringsliv. Övergripande kunskaper om termer, begrepp, samband och metoder är något som i stort sett alla behöver. Den detaljerade kännedomen inom respektive område varierar naturligtvis beroende på profession. Hjärtums ekonomiutbildningar vänder sig till ett brett spektra av yrkesgrupper, från redovisningsekonomen till ”icke”-ekonomen. Från lönespecialisten till försäljningschefen. Gemensamt för våra ekonomiutbildningar är att de ofta innehåller praktiska delar, där du får möjlighet att tillämpa det du lärt dig. Målande exempel och viktiga rättsfall förstärker inlärningen och gör att du lättare kan applicera faktakunskaper på praktisk användning. Våra utbildare är alla experter inom sina respektive områden och har mångårig erfarenhet av att lära ut så att du verkligen förstår.

Företagsanpassad utbildning i ekonomi

Nästan alla våra ekonomiutbildningar går att genomföra på plats hos ert företag. Detta är särskilt fördelaktigt om ni är flera personer som behöver ha samma utbildning. Kurserna kan antingen ha samma innehåll som vårt ordinarie utbud, innehålla delar från våra olika utbildningar eller sättas samman helt utifrån era egna önskemål. Har ni till exempel kick-off är det ofta ett bra tillfälleatt lära ut ekonomi och att ta in någon av våra duktiga kursledare som berättar om ett för er aktuellt ämne. Det kan handla om att ge alla anställda nödvändiga ekonomiska grunder eller att uppdatera ekonomiavdelningen om det senaste inom moms, skatter och avgifter. Det kan handla om att lära avdelningscheferna hur de kan arbeta med kostnadsuppföljning, budgetering och investeringsbedömning. Möjligheterna är oändliga och vi diskuterar gärna olika upplägg med er och kan bidra med förslag till ämnen.

Ekonomiutbildningar för framtiden

Även om du idag inte kommer i kontakt med ekonomi i så stor utsträckning, kommer du med största sannolikhet att beröras av det i framtiden. Begrepp som produktivitet och tillväxt, ekonomiska styrmedel och spelregler blir allt viktigare. Kunskaper om detta är viktigt för att företaget ska stå sig i den hårdnande konkurrensen. Att gå en av våra ekonomiutbildningar idag säkerställer att du är väl förberedd. Du kommer att stå väl rustas inför framtidens krav på ekonomisk insikt och kunskap.