Ekonomikurser

Ekonomikurser för bättre ekonomiska beslut

Ekonomikurser nuEkonomikurser som är marknadsledande hittar du hos Hjärtum Utbildning. Ordet ekonomi betyder ”att hushålla med knappa resurser”. Så att fatta ekonomiska beslut handlar alltså om hur man ska använda och fördela dessa resurser. För en privatperson kan det handla om hur lönen ska fördelas mellan diverse nödvändigheter.

Ekonomikurser för vd

För det nystartade företaget kan det handla om att investera i en ny snabbare dator (vilket är en större engångskostnad) eller i ett snabbare high speed bredband (vilket är en kontinuerlig men lägre kostnad). Även de gigantiska aktiebolagen har knappa resurser att hushålla med även om det nu kan handla om man ska lägga miljoner i projekt A eller projekt B. Hur man ska tänka vid ekonomiska beslut är något som man på ekonomikurser går igenom.

Ekonomikurser utan krav på förkunskaper

Precis som namnet avslöjar så krävs inga speciella förkunskaper om ekonomi för att kunna gå och hänga med i ekonomkurser och speciellt som i kursen ekonomi för icke ekonomer. Kompetenta lärare anpassar nivån så att samtliga ska ha chansen att lära sig och gå därifrån med massor av nyvunnen kunskap. Visste du till exempel att du kan tjäna på att investera i ett projekt som ger dig en mindre totalintäkt än ett annat projekt. Om det ena projektet utesluter det andra måste flera saker tas i beaktande.

Ekonomikurser för bättre ekonomiska beslut

Tid är pengar och beroende på när du får utdelning för investeringen kan inflationen ha ätit upp den vinst du trodde att projektet skulle ha gentemot andra projekt. Summan av kardemumman är att ekonomiska beslut är svårare att ta än att bara jämföra två siffror på ett papper. En annan aspekt av ekonomiska beslut är att ett projekt som egentligen får företaget att gå back i det korta loppet kan gynna ekonomin för samma företag i det långa loppet. Hur det går till är något annat du kommer att få insikt i efter att ha genomgått en eller flera ekonomikurser.

Ekonomikurser för bättre kompetens

För att hålla sig attraktiv som varumärke för arbetsmarknaden gäller det att ständigt förbättra och uppgradera sig själv. Detta kan man göra genom att lära känna sig själv med sina styrkor och svagheter genom en upptäcktsfärd i ditt inre. Eller du kan knyta en massa värdefulla kontakter i sociala sammanhang som i slutändan kommer att göra dig värdefull som medarbetare på ett företag. Eller du kan uppdatera dina kompetenser genom att exempelvis gå en eller flera ekonomikurser. Det sist nämnda kräver ingen djupare spirituell resa genom dig själv vilket kan ta tid och även vara helt fruktlös och inte heller kräver det någon personlighetsförändring där du plötsligt blivit mingelexpert. Det kräver bara att du har tid under en helg och att du anmäler dig till ekonomi för icke ekonomer.

Ekonomikurser för grundläggande ekonomikunskaper

Det blir vanligare att företagen annonserar efter ekonomiassistenter och folk som har ekonomikunskaper för olika positioner. Vad du inte visste är kanske att det inte krävs en lång universitetsutbildning för att kunna utföra sysslor för dessa yrken. De grundläggande ekonomikunskaper du behöver för att klara ett sådant jobb kan du få genom att gå en ekonomikurs – ekonomi för icke ekonomer, en av flera bra ekonomikurser och resten är ofta platsspecifika kunskaper som du lär dig på plats då alla företag har olika rutiner vilket inte kan läras ut under en ekonomikurs.

Ekonomikurser som  utökar din kunskapsbank

Om du är i den situationen att du känner att du fastnat i din position på jobbet och inte kan klättra högre fast du har ambitioner att göra så kan en eller flera ekonomikurser ge dig den där extra skjutsen för att visa på hur oumbärlig du är för företaget med all din kunskap. Satsa ett par dagar på en ekonomikurs för icke ekonomer vilket ett enkelt sätt för dig att öka ditt yrkesmässiga värde och utöka din kunskapsbank. Något som kan vara bra att ha både när det gäller att klättra på karriärstegen och för att säkra ditt jobb om framtida nedskärningar måste göras.

Vikten av bra ekonomikurser

Ekonomi är ett område som är viktigt i många olika organisationer och företag i deras löpande verksamhet. För företag, där det huvudsakliga syftet är att vara vinstdrivande, så genomsyrar ekonomin hela verksamheten och det är därför en fördel om alla som har influenser på företagets drift har åtminstone grundläggande kunskaper i företagsekonomi.

Ekonomikurser för bättre resultat

Ekonomikurser för nuvarande och blivande anställda är därför en utmärkt möjlighet att öka personalens förståelse för hur ekonomin fungerar och hur viktig den faktiskt är för företaget. Ekonomikurser kan då även leda till att vissa anställda som har arbetsuppgifter där ekonomin är mindre inblandad får en ökad förståelse för de specialiserade ekonomernas arbete, och med en ökad förståelse för varandras arbete har man generellt också lättare för att samarbeta och jobba mot samma mål.

Ekonomikurser i företagsekonomi

Men det finns självklart mer fördelar med ekonomikurser än bara att kunskaperna i företagsekonomi förbättras. Exempelvis har flera studier visat att om personal känner att de får uppmärksamhet från ledningen och att företaget bryr sig om dem så presterar de generellt bättre. Att satsa på vidareutbildning så som exempelvis ekonomikurser kan då förutom ökade och fördjupade kunskaper även leda till en ökad prestation i arbetet – vilket då skulle påverka hela verksamheten positivt.

Bokslutskurs är en investering

Beroende på vilka som ska gå kursen eller utbildningen så bör den vara utformad lite olika. Till exempel så bör en kurs i ekonomi för så kallade icke-ekonomer vara utformad på ett sådant sätt att den ger grundläggande kunskaper i de viktigaste ekonomiska områdena, medan de som dagligen jobbar med ekonomi kanske bör gå en mer specialinriktad kurs, exempelvis en bokslutskurs. Just en bokslutskurs kan vara viktigt att gå för de som jobbar som ekonomer på ett företag, särskilt om de inte läst så mycket om redovisning under deras utbildning. Att göra bokslut är ju trots allt en viktig del av det ekonomiska arbetet.

Generella ekonomikurser

Generella ekonomikurser bör behandla vanliga kunskaper som berör hur man sköter bokföring, fakturering, tolkar offerter, gör kostnadskalkyler med mera. Grundläggande kunskaper för att kunna budgetera för olika avdelningar inom företaget är också viktigt. Dessutom kan det vara positivt om ekonomikurser innehåller en del finansiell ekonomi och nationalekonomi så att kursdeltagarna även får lära sig en del om vilka externa ekonomiska faktorer som påverkar företaget.

Kurs i ekonomi

En kurs i ekonomi blir oftast mer uppskattad om den försöker att ge ett helhetsperspektiv, och alltså går in på många av de olika ekonomiska aspekterna och funktionerna som rör företagets ekonomi. Vikten av att kursen ger en helhetsförståelse är självklart viktigare om kursdeltagarna har liten eller ingen tidigare kunskap inom ekonomi.

Ekonomikurser för kompetensutveckling

Att gå en kurs i ekonomi och lära sig mer om företagsekonomi blir mer och mer populärt. Dels för att företagen i större grad börjat inse de positiva effekterna av att erbjuda sina anställda kurser och kompetensutveckling, men även på grund av att intresset för ekonomi generellt blivit mycket större bland allmänheten då de insett hur viktig ekonomin är. Både privatekonomin, men främst ekonomin för olika typer av företag och organisationer. Därför är det väldigt positivt med ekonomikurser. Oavsett om det är en generell kurs i ekonomi, en bokslutskurs eller en kurs i makroekonomi eller liknande.

Lämna en kommentar