Ekonomikurs

Ekonomikurs EkonomikurserEn bra ekonomikurs inom det företagsekonomiska området ska innehålla till exempel bokföring och redovisning, prognostisering och budgetering, kalkylering och investeringsbedömning. En kurs som innehåller alla dessa delar hittar du hos Hjärtum Utbildning och den heter Ekonomi för icke ekonomer.

Ekonomikurs för yrkesverksamma

Det finns särskilda ekonomikurser för dig som är chef och ansvarar för en avdelnings ekonomi, både när det gäller utfall och uppföljning. Det finns även ekonomikurser för icke ekonomer, det vill säga utbildningar speciellt riktade till dig som vill ha en allmänförståelse för ekonomin i ett företag, men som inte arbetar direkt i den ekonomiska verksamheten. Många väljer ekonomikurs för icke ekonomer.

Ekonomikurs för stiftelser

Arbetar du med ekonomin i stiftelser eller föreningar finns det en skräddarsydd ekonomikurs, som tar upp de speciella förutsättningar som gäller för stiftelse. Det finns således alltid någon ekonomikurs för dig, oavsett var du befinner i en organisation. Den stora variationen bland våra ekonomikurser till olika målgrupper tyder på att ekonomi är ett viktigt område, som påverkar alla inom näringslivet.

Ekonomikurser

Du som arbetar som ekonom har många olika kurser att välja bland. Det finns ekonomikurser som enbart handlar om bokföring, både på grundläggande och mer avancerad nivå. Våra ekonomikurser riktar sig oftast till ekonomiassistenter, som arbetar med löpande bokföring, kund- och leverantörsfakturor, momshantering och bokslut.

Ekonomikurs för företagare

En ekonomikurs för chefer är för dig som är ekonomiansvarig för ett mindre aktiebolag. Denna ekonomikurs omfattar förutom bokföring, även årsredovisning, budgetering, uppföljning av kostnader och intäkter, redovisning av skatter och moms med mera. Du som tillhör cheferna inom företaget erbjuds ekonomikurser som lär dig att följa upp din verksamhets intäkter och kostnader och som visar hur du tolkar och arbetar med olika slags ekonomiska rapporter och nyckeltal.

Genom vår ekonomikurs får du kunskap om hur du praktiskt går till väga för att få kontinuerlig kontroll och slippa drabbas av otrevliga överraskningar. I din roll ingår att överväga investeringar, anställningar och omorganisationer och du behöver veta vilka ekonomiska följder olika insatser får, detta lär du dig under en ekonomikurs för chefer.

Ekonomikurs för projektledare

I en större organisation finns oftast flera projektledare, avdelningschefer och gruppchefer. Alla dessa funktioner innebär ekonomiskt ansvar i någon form. Projektledaren måste ha kontroll över kostnaderna i projektet, så att budgeten inte överskrids. Hitta bland olika ekonomikurser den är lämplig för just dig och ditt behov.

Ekonomikurs för chefer

En ekonomikurs för chefer stärker dig i din roll inom företaget, oavsett på vilken nivå du befinner dig. Att ha minst grundläggande ekonomisk kunskap ger dig ett försprång, eftersom du lättare kan tyda tecknen och tolka informationen som finns tillgänglig. När ledningen kallar till personalmöte och går igenom ekonomin för företaget kan du förstå vad det är du tittar på när resultaträkningen visas.

Förstå larmsignalen efter ekonomikurs

Efter du har gått en ekonomikurs för chefer vet du vad vd:n eller din chef menar när han eller hon säger att intäkterna har minskat jämfört med samma period föregående år, samtidigt som kostnaderna har ökat markant. Du förstår att innebörden är att företaget går sämre nu och att detta är en larmsignal om att något måste göras. Kanske kan du föreslå effektiviseringar eller kostnadsminskningar, som bidrar till att verksamheten kan fortleva och utvecklas positivt istället.

Varför ekonomikurs med företagsekonomi?

Vad är ekonomi? Man kan säga att det är läran om hushållandet av begränsade resurser. Vad är då företagsekonomi? Detta är vad blivande ekonomer studerar, och en viktig ekonomikurs för chefer speciellt för nyblivna chefer. Men varför? Pengar är en essentiell del av ekonomin, vad är då inte viktigare än läran om företagets hushållande begränsade resurser (pengar)?

Ekonomikurs i företagsekonomi för chefer

Företagsekonomi är ekonomi på företagsnivå. Dess beståndsdelar är samma som i en kärnfamilj. De har inkomst/intäkt/inbetalning och utgift/kostnad/utbetalning, fast i ett större sammanhang. Skillnaden ligger i att besluten som tas får större konsekvenser på företaget.

En ekonomikurs för chefer vägleder chefer hur de tar ett rationellt beslut över den befintliga och begränsade budgeten på bäst sätt. Det är intressant att veta: Hur kalkylerar man prognosen av de kommande inkomsterna? Hur mycket intäkter behövs för att täcka de planerade utgifter? Det är ofta man läser i tidningar hur nationella projekt går över budget, kan ett vanligt företag ha råd med en sådan felkalkylering?

Ekonomikurs för chefer i företagsekonomi

Nationalekonomi har man de olika länder som spelare i ekonomin. De respektive ekonomiska konsekvenserna tar längre tid att få effekt och påverka. Att studera företagsekonomi betyder inte att man ska ha avancerad matematiska förkunskaper. Samhället idag har utvecklat många program och verktyg som gör de matematiska beräkningar åt oss. En ekonomikurs för chefer i företagsekonomi visar hur pengaflöden i företaget är kopplade. Hur man ska tolka siffran i rapporten så vi kan ta det mest rationella vinstmaximerande beslut!

Ekonomikurs för icke ekonomer

Har du lite tid över i din vardag så finns det en kurs i ekonomi som varmt kan rekommenderas. Ekonomikurs för icke ekonomer är en kurs i ekonomi som är utformad efter att alla, oavsett förkunskaper, ska kunna följa med.

Begrepp Ekonomikurs för icke ekonomer som du förut hört men kanske aldrig riktigt har förstått och möjligen inte ens lagt vikt vid att lära dig förstå kommer att förklaras redan från början för att underlätta din inlärning och hjälpa dig att se helhetsbilden. Utan krav på tidigare erfarenhet eller någon kurs i ekonomi kommer de olika delarna som ekonomin består av gås igenom och du ska efter avslutad ekonomikurs ha lärt dig mycket nytt som du har nytta av för resten av livet.

Kurs i ekonomi breddar din kunskapsbank

En kurs i ekonomi breddar även din privata kunskapsbank. Det är en otrolig merit att sätta på CV:et som kan hjälpa dig att få helt nya slags jobb. För att jobba på kontor är det praktiskt taget en nödvändighet att kunna visa upp bevis på att man är kunnig i ämnet ekonomi och om ekonomin i stort. Kurs i ekonomi för icke ekonomer kan ge dig den kunskapen du behöver och därmed även den extra skjutsen som kan vara nyckeln till en ny spännande karriär. Hjärnan slutar aldrig sukta efter ny kunskap så fyll på med något du verkligen kommer få användning av.

Icke ekonomer

Ekonomikurs för icke ekonomer låter dig träffa likasinnade. Nyfikna människor med ambitioner att lära sig något nytt för att ta sig vidare i livet och karriären. Det är upplyftande i sig och ger även möjligheter för dig att skapa kontakter eller möta människor att bolla idéer med eftersom de är i samma situation som du. Ivriga och villiga att förbättra sina förutsättningar i livet. Med en ekonomikurs i ekonomi för icke ekonomer kan du hjälpa dig själv att ta dig från att vara just en icke ekonom till att bli en fullfjädrad ekonom.

Chefskurs i ekonomi för chefer

Gå en ekonomikurs för chefer! Alla chefer med verksamhets- och resultatansvar har nytta av bättre kunskaper i ekonomi. Varje dag tvingas du som chef att hantera komplexa frågor som påverkas av företagets nyckeltal, och även om de flesta i en chefsposition känner till begreppen är det inte alltid man har en djupare förståelse för de ekonomiska sambanden. Varje kalkyl eller budget man gör eller behöver ta ställning är full av antaganden och premisser som grundar sig på företagsekonomi, och ekonomikurs för chefer ger viktig bakgrundskunskap. Därför är denna ekonomikurs en mycket användbar chefskurs.

Chefskurs i företagsekonomiska beslut

Som chef förväntas man kunna följa med i företagsekonomiska resonemang på hög nivå, men det är inte självklart att man alltid känner sig helt kompetent inom detta komplicerade område. Nya begrepp och metoder introduceras ständigt, så oavsett om man har studerat företagsekonomi eller inte krävs det att man uppdaterar sin kompetens regelbundet och då kan en ekonomikurs tillika chefskurs vara användbar, till exempel Hjärtum Utbildning och deras kurs i Ekonomi för chefer.

Chefskurs i att förstå ekonomiska grundbegrepp

Att läsa och tolka bokslut och årsredovisning är inte bara viktigt när det gäller den egna verksamheten men också för att kunna bedöma och värdera konkurrenter och framtida samarbetspartners. En ekonomikurs på temat Ekonomi för chefer bidrar till att man förstår ekonomiska grundbegrepp bättre, och inte minst att man kan läsa bakom siffrorna så att man kan förstå viktiga ekonomiska samband och göra prognoser för framtiden.

Kunskaper i ekonomi ger bättre affärer

Med större kunskap och säkerhet i ekonomi blir du som chef en bättre förhandlare, och därmed kan du agera mer offensivt i affärssammanhang och också åstadkomma fler lönsamma affärer. Chefskurs Ekonomi för chefer är en ekonomikurs som ger en bättre grund att stå på rent kunskapsmässigt. Därmed kan man utveckla en långsiktig strategi, som syftar till ökad lönsamhet och ökad avkastning, vilket naturligtvis kan vara till mycket stor nytta för företagets resultat och därmed även för den egna karriären.

Ekonomikurs nu
Ekonomikurs

Lämna en kommentar