Ekonomi för yrkesverksamma

Ekonomi för icke ekonomer och yrkesverksamma

Ekonomi för Yrkesverksamma  Ekonomi för icke ekonomer ger inte alltid en grund till baskunskap. Det är viktigt att yrkesverksamma personer förstår sammanhanget mellan en anläggningstillgång och avskrivningar. En anläggningstillgång är avsedd att under en längre tid användas. Av den enkla anledningen avskrivs den alltså varje år. Har du en maskin till exempel minskar den årligen i värde och det ska det tas hänsyn till. Att förklara vissa saker med hjälp av ekonomi för icke ekonomer är inte alltid lätt men en lönsam investering.

Vad är en balansrapport? När vi pratar om ekonomi för icke ekonomer gäller det att vara tydlig. Kortfattat kan förklaringen vara att en balansrapport visar sammanställningen av tillgångar och skulder. Varför är då detta viktigt för den yrkesverksamma som inte direkt har kontakt med ekonomi? Om man vet vilka skulder företaget har kan det vara lättare att ha förståelse för eventuella besparingar.

Varje år upprättas en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Många menar att en årsredovisning är det bästa sättet att förstå sig på ett företag. Det gäller även då man pratar om ekonomi för icke ekonomer. En årsredovisning ska innehålla många olika delar vilket inte alla har klart för sig. Dessa delar är förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning, revisionsberättelse och kassaflödesanalys. Det är en sorts presentation av bolaget och ger en god överblick till händelserna under året.

Alla yrkesverksamma inom ekonomi har koll på vad en god redovisningssed innebär. Pratar du om ekonomi för icke ekonomer är inte allt lika självklart. Kort och gott är det en praxis som redovisningen ska följa. Utifrån vilken bransch man är inom kan praxis variera lite vilket det också gäller att känna till. Vilken norm ska just ditt företag se till att hålla sig till? Följ rätt lagar och regler för att undvika problem.

Ekonomi för icke ekonomer berör ofta kassaflödesanalys. Se därför till att alla yrkesverksamma på arbetsplatsen är bekant med er kassaflödesanalys. Om en anställd kan följa med i kassaflödesanalysen kan de förstå verksamheten. Analysen visar på företagets in och utbetalningar över en viss period. Det vill säga hur betalningsströmmarna ser ut. Årets kassaflöde ger en tydlig och enkel översikt över företagets ekonomiska status! Använd er av de siffror ni har för att fördjupa er i företaget genom ekonomi för icke ekonomer.

Om du ska starta en ny verksamhet är en affärsplan ett centralt dokument. Genom fokus på ekonomi för icke ekonomer kan alla som har en affärsidé förverkliga den på papper. Det är som det låter en plan för hur affärsverksamheten ska drivas. När du är igång är det bara att gå vidare. Vad anser du tillexempel ska vara din lägsta vinstmarginal på produkter? Tänk igenom allt noga redan innan. Har du planer och tydliga mål kommer din omsättning förhoppningsvis öka fort.

Underlaget till balansräkning kommer från tillgångs- och skuldkonton. För att hänga med i balansräkningen behöver många delar kopplas ihop. Ekonomi för icke ekonomer bör beröra simpla delar som kredit och debet. Debet är den del av bokföringen där man lägger till företagets resurser. Sedan finns också kredit som de flesta yrkesverksamma vet om. Kredit är bokföringens del där man minskar resurser. Kredit och debet går hand i hand och ska tillsammans bli noll. Det kallas för den dubbla bokföringen. Ökar den ena sidan måste den andra sidan minska för att du ska få ihop dina räkenskaper i slutet av räkenskapsåret.

Ekonomi för icke ekonomer behöver i större utsträckning behandla de olika bokföringssystem som finns. Utbudet är enormt och kan anpassas efter de olika behov varje enskilt företag har. Det underlättar om det är enkelt att registrera varje verifikation. Verifikation kan beskrivas som en affärshändelse. Alla händelser som sker inom ett företag ska registreras löpande, oavsett om det är en spik du köper eller en jumbojet. Alla händelser ska generera i ett kvitto eller något form av underlag.

En finansieringsanalys kallas också för en kassaflödesanalys. En kassaflödesanalys ska innehålla tre väsentliga delar: rörelseverksamhetens kassaflöde, investeringarnas kassaflöde samt finansieringens kassaflöde. Ekonomi för icke ekonomer berör ofta detta väldigt ytligt fast det är värt att lägga ner energi på att förstå. Finansieringens kassaflöde mäter pengar som kommit från finansiärer. Dvs allt från lån till olika penningplaceringar.

Balansräkning och kontoplan. Så otroligt många begrepp att hålla isär under ekonomi för icke ekonomer. Som yrkesverksam kommer du ändå att komma i kontakt med dessa begrepp oavsett vad du arbetar med. Det är tack och lov inte så svårt. Balansräkning visar företagets finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Kontoplan är en sorts förteckning över alla konton företaget använder i bokföringen. De flesta svenska företag använder idag den så kallade BAS-kontoplanen.

Yrkesverksamma personer som pratar om ingående balans och budget kanske har lite koll. Ekonomi för icke ekonomer ger många begrepp som hörs ofta. Budget är ett rätt vedertaget begrepp som många vet vad det är men ändå inte kan förklara. Budget är en framtida planering över kommande ekonomiska händelser. Många gör ju en budget varje månad med tanke på den ingående balansen på deras bankkonto. Efter den översikten kan man lägga upp hur mycket som kan spenderas på mat och nöjen till exempel!

Ekonomi för icke ekonomer som är yrkesverksamma hanterar ofta en sorts bruttovinst dagligen utan att veta om det. Tänk att du jobbar i kassan på en mataffär, då hanterar du löpande bruttovinster. Det vill säga du tar betalt för en vara när en kund handlar. Varan har redan köpts in och betalats för vilket gör att pengarna du lägger i kassan är en sorts bruttovinst. Vinsten som är över efter de kostnader som varan har varit för företaget.

Många yrkesverksamma är idag rädd för ordet investering. Investering kan betyda så otroligt mycket och glöms ofta bort. Ekonomi för icke ekonomer kan hjälpa till att få bort en del av den rädslan. En investering behöver inte vara att man köper en byggnad som förhoppningsvis står sig i värde men gärna ökar ordentligt i värde. En typ av investering som ofta kan glömmas bort är faktiskt personalen. Se till att utbilda dom, se till att fånga deras intresse och skapa ett driv för arbetet hos varje enskild individ!

Lämna en kommentar