Ekonomi för icke ekonomer

Ekonomikurser – ekonomi för icke ekonomer

Kursen ekonomi för icke ekonomer (klicka för att komma direkt till kurssidan) är en praktisk och effektiv ekonomikurs för dig som inte är ekonom till yrket. Kursen knyter ihop företagsekonomin på ett lättbegripligt sätt och du lär dig hur teorin passar in med verkligheten. Många saker som du lär dig kan du börja använda direkt i det praktiska i arbetet hemmavid. Termer som intäkter, kostnader, likviditet, avskrivning mm mm förklaras på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt av vår duktiga kursledare. Fakta, föreläsning och övningar varvas, så att det du lär dig i teorin kan omsättas i praktisk handling. En riktigt givande ekonomikurs för dig som inte är ekonom.

Kurs i ekonomi för icke ekonomer

Vi erbjuder flera olika kurser som berör just ekonomi för icke ekonomer då det är stor efterfrågan. Många medarbetare på en arbetsplats kommer idag på ett eller annat sätt i kontakt med ekonomin i stort.

Vi är av den uppfattningen att det är väldigt viktigt att även dessa individer utan ekonomisk skolning kan ta del och förstå ekonomin i stort!

Ekonomikurs för icke ekonomer

Om ditt företag har bestämt er för att medarbetare som inte är ekonomer ska få lära sig om ekonomi gäller det bara att hitta rätt kurs i ekonomi för icke ekonomer. Det är inte så bara som många kanske tror.

Kvaliteten och variationen är enorm men en sak kan vi lova och det är att hos oss kommer ni garanterat att bli tillfredsställd. Vi tar nämligen hänsyn till just det behov som ditt företag har av att lära er ekonomi för icke ekonomer. Kontakta oss redan idag så kan vi tillsammans forma en riktigt givande kurs!

Ekonomiassistent

De flesta som arbetar som ekonomiassistent och liknande har ingen ekonomisk skolning alls. För dessa personer kan det vara en riktig aha upplevelse att få gå en kurs som berör ekonomi för icke ekonomer. Detta då de dagligen kommer i kontakt med olika ekonomiska fraser och delar utan att förmodligen för stå helheten av det. Skicka dessa medarbetare på ekonomikurser med enkel ekonomi för icke ekonomer.

Ekonomi för icke ekonomer ger grunder till egentligen all ekonomi i stort, genom att medarbetarna förstår grunderna och kopplingen till de olika delarna så är det även lättare att fortsätta utveckla sin förståelse inom ämnet.

Ekonomikursen heter ekonomi för icke ekonomer vilken ni genast bör gå in och läsa om. Är du kanske en person som nyss startat en liten enskild firma? Då ska du absolut ta möjligheten till att gå en kurs som berör ämnet ekonomi för icke ekonomer.

Att förstå bokslutet och ekonomiska rapporter

I och med att vi ger dig grunderna till ekonomins underbara värld kommer du kunna kontrollera och hantera firman på ett helt annorlunda sätt i framtiden. Du får möjligheten att förstå bokslutet och ekonomiska rapporter som berör din firma och behöver inte förlita dig helt på en extern part. Ta möjligheten att gå en kurs i ekonomi för icke ekonomer redan idag.

Om vi säger företagsekonomi vad säger du då? Tänker du enbart på redovisning och tråkiga saker kanske? Det är en väldigt vanlig reaktion som visar på stor okunskap. Genom att gå en kurs i ämnet ekonomi för icke ekonomer kommer du förstå bättre vad vi menar.

Företagsekonomi

Företagsekonomi innehåller väldigt många olika byggstenar och kan lika gärna syfta på olika ledarskapsteorier. En kurs i företagsekonomi och kurs i ekonomi för icke ekonomer kommer att få dig och öppna ögonen på helt annat sätt än vad du tidigare tänkt på när det gäller ditt företag.

Är du nyfiken på vad vi brukar lära ut i stort då vi håller en kurs i ekonomi för icke ekonomer så kan du klicka dig in på vår hemsida där du kan hitta ett kursprogram för icke ekonomer. Om du har andra önskemål på hur du skulle vilja utforma en dag som berör ämnet ekonomi för icke ekonomer får du mer än gärna kontakta oss så att vi tillsammans kan ta fram en skräddarsydd kurs. Kanske det är dags att hela avdelningen på företaget tillsammans går en kurs i ekonomi för icke ekonomer? Inga problem vi ordnar det bästa för just er.

Företagsanpassad kurs i ekonomi för icke ekonomer

Boka redan idag in din plats på en företagsanpassad kurs i ekonomi för icke ekonomer. Kurserna som berör ämnet ekonomi för icke ekonomer blir väldigt snabbt uppbokade och fullsatt så missa inte din möjlighet till att deltaga. Vi har otroligt duktiga och kompetenta föreläsare som anpassar kursen till varje kurstillfälle.

Alla företag har olika behov vilket vi tar till vara på och därför lägger vi fokus på det enskilda företaget och just ert behov. Vill ni gå igenom företagsekonomi i stort eller är det kanske olika ekonomiska rapporter vi ska lägga fokus på? Kontakta oss så vi tillsammans kan utforma ett förslag.

Analys av bokslut

Kursen ekonomi för icke ekonomer innehåller analys av bokslut och ekonomiska rapporter vilket de flesta företag idag har önskemål om att sina medarbetare ska kunna läsa och förstå. När vi lägger fokus på detta har vi med i tanken att det gäller ekonomi för icke ekonomer och lägger oss därför på en passande nivå kunskapsmässigt.

Ekonomiska rapporter och bokslut är en stor del av företaget ur en ekonomisk synvinkel då det egentligen berättar hur arbetet vi utfört under året gett resultat. Genom att dina medarbetare kan läsa och förstå den kan de även komma med bra och konkreta förslag till förbättringar.

Nyanställda bör få möjlighet att gå en ekonomikurs

Är ditt företag i ett väldigt expansivt läge eller är det stort skifte på medarbetare då många ska gå i pension? Oavsett anledning tycker vi att alla nyanställda ska få möjlighet till en kurs i ekonomi för icke ekonomer.

Vi rekommenderar ekonomikursen ekonomi för icke ekonomer för nyanställda just för att dessa personer snabbt ska kunna sätta sig in i företaget situation och veta vad som förväntas av dem. Genom att de då fått möjlighet till att lära sig och förstå på en enkel nivå kommer du bespara företaget många enkla frågor och funderingar.

Skräddarsydda ekonomikurser i praktisk ekonomi

Vi erbjuder skräddarsydda ekonomikurser om praktisk ekonomi för icke ekonomer i och med att vi vet hur många personer utan ekonomisk skolning som arbetar med just ekonomi i alla fall. Kursen ekonomi för icke ekonomer ger dessa medarbetare möjligheten att förstå ekonomi på ett helt nytt sätt och kanske till och med hjälper dem på vägen att utveckla sitt dagliga sätt till att arbeta.

Ekonomi är ett stort och svårt område och därför är det inte konstigt att man kan behöva hjälp på vägen. Kontakta oss via mejl eller telefon och vi lägger tillsammans upp den perfekta kursen!

Lämna en kommentar