Resultaträkning

Ekonomikurs om resultaträkning för icke ekonomer

Ekonomikurs om resultaträkning för icke ekonomer är populär. Inom bokföring talar man om resultaträkning. Resultaträkning är en sammanställning av ett företags resultatkonton i en bokföring. Resultaträkning görs för en specifik period, och visar företagets intäkter och kostnader. Dessa ställda mot varandra genererar det saldo som utgör periodens resultat. Resultaträkning kräver kunskaper om hur man ska gå tillväga. Det är inte alltid självklart hur de olika posterna ska hanteras. Vid resultaträkning är det till exempel viktigt att komma ihåg att intäkt och kostnad inte betyder samma sak som inkomst och utgift. När företaget fakturerar sin kund är det en intäkt, men när kunden faktiskt betalar fakturan blir detta en inkomst. Genom en ekonomikurs kan den som ska skapa, hantera och granska resultaträkningen få värdefulla kunskaper om hur detta ska gå till.

En ekonomikurs kan ge kunskap om resultaträkning för den som ska arbeta med detta på ett företag. Denna kunskap kan vara värdefull, för att man ska kunna säkerställa att resultaträkningen blir rätt gjord. Genom en ekonomikurs kan man även få verktyg för att kunna analysera den genomförda resultaträkningen. Genom att göra en analys av det slutgiltiga resultatet kan man få information genom vilken man kan ta ställning till hur man fortlöpande ska arbeta inom företaget. Kanske behöver någon inriktning ändras för att nå bättre resultat?

Årsbokslut

Resultaträkningen är en av huvuddelarna i ett årsbokslut, och ska enligt årsredovisningslagen göras. En ekonomikurs kan ge viktig information om hur detta formellt ska gå till, för att man ska säkerställa att alla delar har gjorts korrekt. Vid en resultaträkning ska företagets intäkter sammanfattas, och sedan ställas mot företagets kostnader. Detta ska sammanställas under en räkenskapsperiod, vilken oftast är ett år. Resultatet får man genom att lägga ihop företagets intäkter och från den summan dra ifrån de samlade kostnaderna. På detta sätt får man reda på om företaget gått med vinst eller förlust.

Resultaträkning Ekonomi för icke ekonomer nu

Lämna en kommentar