Bokslut

Bokslutskurs

För den som vill lära sig mer om bokslut och hur man själv kan arbeta med detta kan en ekonomikurs eller bokslutskurs rekommenderas. Besök gärna Hjärtum Utbildnings hemsida och läs mer om vår praktiska kurs.

Under en ekonomikurs eller bokslutskurs bör man få kunskap om hur man ställer samman ett bokslut utifrån de ekonomiska händelser som inträffat under året. Man bör genom en ekonomikurs eller bokslutskurs även få kunskap om hur man använder ett bokföringssystem för att registrera företagets intäkter och utgifter. Att göra ett bokslut handlar om att avsluta all löpande bokföring under räkenskapsåret. Detta innebär att alla transaktioner ska sammanställas. Även detta kan en ekonomikurs ge goda verktyg för att kunna utföra.

Ekonomikurs med inriktning mot bokslut

Genom att gå en ekonomikurs vet man att bokslut är den slutgiltiga ekonomiska rapport som en organisation eller ett företag gör i slutet av varje år. Därtill bör ofta regelbundna uppföljningar göras under året, för att företagets ledning ska kunna veta att företagets ekonomiska utveckling går i rätt riktning. Ett bokslut innebär en sammanställning av organisationens bokföring. Det innehåller normalt sett både resultaträkning och balansräkning. Resultaträkning innebär sammanställningen av företagets ekonomiska utveckling över tid. Balansräkningen avser istället företagets ekonomiska status vid en given tidpunkt.

Ekonomikurs som rekommenderas

En ekonomikurs med inriktning mot bokslut bör även kunna ge dig kunskap om hur det färdiga bokslutet ska presenteras på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Även om du själv har erfarenhet och kunskap om hur detta ska göras, kan den ledning eller styrelse som ska ta del av resultatet vara lekmän inom området ekonomi. Därför är det viktigt att kunna sammanställa och förmedla ett företags bokslut så att samtliga i beslutande position förstår resultatet och bakgrunden till detsamma. Man bör kunna följa de händelser som inträffat under året, och härleda dem till de ekonomiska effekter det haft för företaget. Detta ger i sin tur en solid grund för att skapa nästa års budget, och planera för de aktiviteter som företaget ska fokusera på under det kommande året.

Lämna en kommentar