Bokföringskurs

Gå en grundläggande bokföringskurs

Att gå en grundläggande bokföringskurs är ett bra sätt att bekanta sig med bokföringens värld av debet och kredit. Hjärtum Utbildning har kursen Bokföringskurs grunder, vilken ger dig alla de grunder du behöver för att själv kunna ta hand om bokföringen i ett mindre företag.

Bokföringskurs Hjärtum Utbildning

Bokföringens uppbyggnad

Kursen lär dig om syftet med bokföringen och hur den är uppbyggd. Om bokföringslag, baskontoplan och kontoklasser. Efter kursen vet du t ex att intäkter har kontoklassen 3 och personalkostnader kontoklass 7. Du känner till T-konton och varför de är så bra att kunna använda. Du har fått prova på löpande bokföring och förstår hur det går till och varför debet och kredit alltid måste balansera.

Ekonomiska begrepp förklaras i en bokföringskurs

Det är viktigt att bli bekant med företagsekonomiska grundbegrepp och terminologi. Några grundläggande termer är intäkter och kostnader. Närbesläktade uttryck är inkomster och utgifter. Inbetalningar och utbetalningar har de flesta kunskap om från den egna privatekonomin, men avskrivningar, periodiseringar och eget kapital kan vara lite färre som vet vad de står för. Att gå en bokföringskurs hjälper dig att öva på begreppen och sätta in dem i sitt sammanhang, så att det blir lättare att både förstå och använda dem. Om du är chef finns det en särskild kurs för dig, som lär dig de viktigaste begreppen.

Hur fungerar momsen?

Moms är en stor del av de flesta företags vardag. Du känner säkert till att momsen på sådant som köps in får ni tillbaka från Skatteverket, medan momsen på det ni säljer ska in till Skatteverket. Nettot mellan dem båda betalar ni in (oftast innebär nettot en inbetalning, eftersom vi får anta att ni säljer för mer än vad ni köper in). Det finns olika momssatser att ta hänsyn till och särskilda regler vid handel med utlandet. Kursen lär dig vad som gäller och tipsar även om var du hittar mer information. Momsområdet är mycket stort så allt hinner inte tas upp under en grundläggande kurs, men mycket kan du läsa på om själv, när du väl kan grunderna.

Den praktiska bokföringen

Så hur bokför man då i praktiken t ex en kundfaktura eller en mottagen leverantörsfaktura? Hur bokförs momsen? Ska lönekostnader bokföras i debet eller kredit? Varför ökar intäkterna i kredit?

För att verkligen förstå den grundläggande bokföringsprincipen är det bra att lära sig den genom sk kontering på T-konton. T-kontot är helt enkelt en visuell bild av ett konto och det ser ut precis som ett stort T. Under bokföringskursen lär du dig hur du gör i praktiken och det kommer då att bli enkelt att förstå hur bokföring fungerar.

Skattekonto

Alla företag (och privatpersoner) har ett skattekonto. Där samlas in- och utbetalningar som har med skatten att göra och du kan logga på Skatteverket när som helst och se saldot. När du gör en inbetalning eller får en utbetalning som har med skatten att göra, ser du transaktionen på skattekontot. Här ser du betalningar för moms, arbetsgivaravgifter, F-skatt, fyllnadsbetalningar mm. Numera redovisar de flesta de anställdas löner till Skatteverket varje månad, istället för som tidigare en gång om året. Det finns en särskild rutin för denna rapportering, men själva betalningen av källskatten redovisas på skattekontot.