Baskurs i företagsekonomi

Att gå en baskurs i företagsekonomi är en bra början för att få förståelse för de viktigaste ekonomifrågorna i ett företag. Det är speciellt bra att gå en ekonomikurs om du är ny som chef och snabbt behöver förstå vad ekonomerna pratar om. Hur läser jag en resultaträkning? Vad kan jag hämta för information ur årsredovisningen? Vilka nyckeltal kan hjälpa mig att följa och förstå hur min verksamhet går? Viktiga frågor som du kan få svar på under en baskurs i företagsekonomi.

Måste jag förstå debet och kredit?

Du kanske inte måste förstå allt om debet och kredit, men att ha åtminstone en grundförståelse för hur bokföringen hänger ihop och fungerar underlättar enormt när du ska prata med ekonomerna i din verksamhet. Detta gäller speciellt om du är ny som chef för en verksamhet och behöver ekonomisk förståelse snabbt. Det ger dig en helt annan pondus när du använder rätt uttryck och du slipper att sitta som ett frågetecken under ekonomidragningarna på ledningsgruppsmötet.

Alla dessa rapporter

Det finns en mängd olika ekonomiska rapporter, men tack och lov behöver du inte förstå dem alla. Men några rapporter är mer viktiga än andra och kräver att du är insatt i vad de kan ge dig för information. Årsredovisningen är en sådan viktig rapport. En rapport som du som är ansvarig för en verksamhet är med och bidrar till. En kassaflödesanalys är en annan viktig rapport, som visar hur strömmarna med in- och utbetalningar rör sig i verksamheten. Detta kan vara kritisk information för att försäkra sig om att det hela tiden finns täckning verksamhetens ekonomiska åtaganden.

Budgetering av olika slag

Det finns flera olika sorters budgetar, där kostnadsbudgeten nog är den som de flesta med resultatansvar kommer i kontakt med. Att göra en prognos för vilka kostnader verksamheten har under en period är absolut nödvändigt för att ha bra kontroll och få en uppfattning om hur rörelsen kommer att gå framöver. Även intäktsbudgeten är jätteviktig; utan intäkter är det svårt att bedriva en verksamhet, och du behöver göra en prognos för hur stora de beräknas bli, så att de täcker kostnader och utgifter.

En budget är inte mycket att ha utan uppföljning, så med jämna mellanrum under perioden (t ex under ett verksamhetsår) behöver du jämföra budgeten med verkligt utfall. Har det hänt något större som gör att budgeten behöver revideras? Vid kontinuerlig uppföljning har du chansen att hinna parera och omfördela resurser i tid.

Kalkylering

Ett sätt att beräknas framtida utfall är att använda sig av kalkyler av olika slag. Det finns kostnadskalkyler och intäktskalkyler, kalkyler för lönsamhetsberäkning i samband med investeringar och kalkyler för att räkna ut priset på en vara eller tjänst. Stora företag har ibland en speciell tjänst för denna arbetsuppgift (en kalkylator), men ofta behöver du själv ha grundläggande kunskaper kalkyler, t ex för att beräkna om en vara är lönsam producera eller om en tjänst är vinstgivande att erbjuda.