Årsredovisningslagen

Ekonomikurs om årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen är den lag som reglerar hur företag skall redovisa sina ekonomiska händelser vid slutet av varje år. Lagen innehåller riktlinjer kring hur ett företag ska upprätta och offentliggöra sin årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Årsredovisningslagen omfattar nästan alla företag. Den omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, och bokföringsskyldiga stiftelser. Det är viktigt att ett företag har god kunskap om årsredovisningslagen och vad denna innebär för den egna verksamheten. För den som känner att den kunskap som finns inom företaget är för begränsad kan en ekonomikurs vara till hjälp.

Ekonomikurs om balansräkning och resultaträkning

Årsredovisningslagen ger att ett företags redovisning årligen ska baseras på balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Detta ska ske på ett överskådligt och lättförståeligt sätt. Den ska även göras enligt god redovisningssed. Vad god redovisningssed innebär varierar mellan olika branscher. Det finns dock riktlinjer kring vad god redovisningssed innebär för de olika branscherna. Genom en ekonomikurs kan man lära sig mer om vad god redovisningssed innebär för just den egna branschen. Normgivande företag bestämmer vad som omfattas av god redovisningssed inom vissa branscher. Eftersom det inte finns något gemensamt regelverk för detta, krävs det att man lär sig vad god redovisningssed innebär i den egna branschen.

Bokföring och redovisning

En ekonomikurs kan ge en bra översikt kring vad som krävs av ett företag vad gäller bokföring och redovisning. En ekonomikurs kan även ge verktyg som kan vara användbara vid denna redovisning. En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen vara överskådligt uppställd och enkel att förstå. Genom en ekonomikurs kan man lära sig hur detta ska göras i praktiken. Där kan man få verktyg för att göra detta. Man kan även få information om vad denna uppställning innebär, och vad som krävs för att göra den. Det är viktigt för alla företag att göra detta på ett korrekt sätt, och därför är den vägledning som en ekonomikurs kan ge värdefull.

Årsredovisningslagen ekonomikurs

Lämna en kommentar