Årsredovisning

Ekonomikurs om bokslut och årsredovisning

Årsredovisningslagen anger att i princip alla företag ska göra en årsredovisning i slutet av varje år. Lagen reglerar även hur denna årsredovisning ska ställas upp och presenteras, samt vad som ska ingå i den. En årsredovisning ska enligt Årsredovisningslagen innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys om det handlar om större företag, noter och revisionsberättelse. För att allt detta ska göras på rätt sätt krävs god kunskap kring hur detta ska tas fram och presenteras. En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen göras av alla företag som antingen är aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag eller bokföringsskyldiga stiftelser. För att lära sig mer om vad som krävs gällande bokföring för det egna företaget kan en ekonomikurs ge information.

En ekonomikurs om bokslutsarbete inkl årsredovisning kan ge deltagaren kunskap om hur en årsredovisning ska gå till och hur denna kan göras. Det är viktigt att allt i en årsredovisning blir gjort på rätt sätt, och därför kan en ekonomikurs vara en stor hjälp för den med begränsad kunskap om detta. En ekonomikurs bör även ge kunskaper om vad som krävs av företaget kopplat till Bokföringslagen. Det är ett flertal olika dokument, enligt ovan, som ska kunna presenteras på ett tydligt och strukturerat sätt. För att åstadkomma detta krävs god kunskap om hur detta brukar se ut.

För det företag som inte har en ekonomienhet eller egen expertis inom ekonomi kan det vara en god idé att ta hjälp av en ekonomikonsult utifrån. En konsult är en expert inom ett område som hyrs in till företaget för en specifik tid eller uppdrag. Denna person kan med sin breda expertis från olika sorters verksamheter bidra med mycket hjälp när det gäller årsredovisningen för företaget. En extern konsult kan även ge goda råd till företaget om deras ekonomiska hantering, och om det finns något som de kan förbättra inför kommande år.

Ekonomikurs om årsredovisning

Lämna en kommentar