Ekonomikurser för ekonom och icke ekonom

Lär dig förstå företagsekonomi

Ekonomi för icke ekonomer är en av våra populära ekonomikurser hos Hjärtum Utbildning. Den vänder sig till dig som behöver få en allmän förståelse för företagsekonomi. Den ger kunskaper i hur ekonomin i ett företag fungerar och samverkar med andra delar i organisationen. Om du är beslutsfattare eller chef passar kursen Ekonomi för chefer. Den fokusera på att få god kontroll på lönsamhet, intäkter, kostnader, vinst med med mera.

Uppdatera dina ekonomiska kunskaper

Vi har också ekonomikurser för dig som är ekonom och som behöver uppdatera dina ekonomikunskaper. Kanske ska du ta över bokföringen i ett aktiebolag och vill lära dig bokföring från grunden? Eller sammanställa bokslutet för första gången och behöver veta hur du går till väga? Vi på Hjärtum Utbildning har lång erfarenhet av ekonomikurser . Vill du kika närmare på våra kurser hittar du en del av dem här nedan:

Bokslutsarbete & deklaration
Bokföringskurs
Stiftelsekurs

Hela vårt kursutbud finns på vår hemsida. Välkommen att läsa mer om våra ekonomikurser! Tips: vi har även ledarskapsutbildning.

Ekonomikurser för ekonomer

Som ekonom är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad med nya regler, lagar och ny praxis. Genom att gå ekonomikurser regelbundet ser du till att du alltid har den senaste kunskapen. Dessutom träffar du kollegor från andra företag och branscher och ni kan lära av varandra och vidga era kunskaper. Att förstå hur andra gör kan vara värdefullt och det är alltid nyttigt att då och då se på det man gör till vardags med ett helikopterperspektiv. Finns det rutiner som kan effektiviseras? Finns det digitala verktyg som du inte känner till och som skulle kunna hjälpa er?

För dig som inte är ekonom finns också kurser

Chefer, ledare och specialister behöver också förstå det här med företagsekonomi. Det underlättar enormt om du pratar samma språk som ekonomerna och gör även att du tas på större allvar i ekonomiska diskussioner. Känner du att du behöver lite mer kött på benen när det gäller ekonomi, tveka inte att gå en ekonomikurs anpassad för icke ekonomer. Det kommer att göra stor skillnad för dig i dina kontakter med både ledning och ekonomer. Varför inte gå kursen Ekonomi för icke ekonomer hos Hjärtum Utbildning, t ex?

Ekonomikurser

Ekonomikurs är en bra investering. Våra ekonomikurser ökar din ekonomikompetens. Kurser i ekonomi och kurs i företagsekonomi med ekonomistyrning och affärsekonomi hittar du hos Hjärtum Utbildning.

Läs mer om praktiska och populära ekonomikurser som ekonomikurs för chefer, bokslutsarbete & deklaration , ekonomikurs för icke ekonomer , kassaflödesanalys samt stiftelsekurs – ekonomi. Läs mer och förstå ekonomitermer som resultaträkning, balansräkning, ekonomiska rapporter och nyckeltal.
Företagsekonomi för anställda

I ett företag finns det ofta ett flertal chefer som inte initialt har en bakgrund som ekonomer. För alla som berörs av ekonomi i sitt arbete kan en grundläggande utbildning i ekonomi därför vara viktig. Att kunna hantera budget, bokslut, bokföringssystem, ekonomisystem, årsredovisning, balansräkning, kontoplan och affärsplan är av stor vikt för att kunna följa företagets ekonomi. Kunskap inom dessa områden krävs för att på daglig och årlig basis ha full kontroll på företagets tillgångar och ekonomiska utveckling.

Ekonomikurs

En grundläggande ekonomikurs och utbildning i ekonomi kan ge goda grunder i att hantera olika ekonomiska verktyg. Genom en grundläggande ekonomikurs eller utbildning i företagsekonomi kan man bland annat få lära sig att hantera finansieringsanalys, balansrapport, periodisering, resultaträkning, rörelsemarginal, nettoomsättning, kassaflödesanalys, avskrivningar och anläggningstillgång, ingående balans, kundförlust, omsättning, räkenskapsår, sysselsatt kapital, tillgångskonton, täckningsbidrag, vinstmarginal, skuldsättningsgrad och likviditet.

Inom de flesta organisationer finns ekonomisk expertis som ofta hanterar de ekonomiska strategierna. Dock behöver alla som i sitt jobb hanterar ekonomiska processer en grundläggande kunskap i ekonomi. Många företag anlitar även en redovisningskonsult som kan vara till hjälp med intern eller extern revision. Detta är till hjälp då han eller hon har god kunskap om såväl årsredovisning som årsredovisningslagen och har kunskap om och erfarenhet av god redovisningssed.

Ekonomi för icke ekonomer

Här finner du ekonomikurs och ekonomiutbildning samt kurs i ekonomi med de bästa kursledarna i ekonomi på marknaden. Ekonomikurser för yrkesverksamma som till exempel ekonomiassistent är det stor efterfrågan på i dagsläget.

Men det är inte bara ekonomer som behöver förstå ekonomin i företaget. Alla icke ekonomer på ditt företag bör förstå hur företagets resultat och lönsamhet utvecklar sig. Boka kurs i ekonomi för icke ekonomer på Hjärtum Utbildning.

Lämna en kommentar