Ekonomikurs

Ekonomikurser för dig som är ekonom och icke ekonom.

Innehåll, datum, pris mm hittar du här:

Bokslutsarbete & deklaration

Ekonomi för icke ekonomer

Kassaflödesanalys

Stiftelsekurs

Kassaflödesanalys

Bokslutskurs

Icke ekonomer - titta in!

Ekonomikurser

Ekonomikurs är en bra investering. Våra ekonomikurser ökar din ekonomikompetens. Kurser i ekonomi och kurs i företagsekonomi med ekonomistyrning och affärsekonomi hittar du hos Hjärtum Utbildning.

Läs mer om praktiska och populära ekonomikurser som ekonomikurs för chefer, bokslutsarbete & deklaration , ekonomikurs för icke ekonomer , kassaflödesanalys samt stiftelsekurs – ekonomi. Läs mer och förstå ekonomitermer som resultaträkning, balansräkning, ekonomiska rapporter och nyckeltal.

Företagsekonomi för anställda

I ett företag finns det ofta ett flertal chefer som inte initialt har en bakgrund som ekonomer. För alla som berörs av ekonomi i sitt arbete kan en grundläggande utbildning i ekonomi därför vara viktig. Att kunna hantera budget, bokslut, bokföringssystem, ekonomisystem, årsredovisning, balansräkning, kontoplan och affärsplan är av stor vikt för att kunna följa företagets ekonomi. Kunskap inom dessa områden krävs för att på daglig och årlig basis ha full kontroll på företagets tillgångar och ekonomiska utveckling.

Ekonomikurs

En grundläggande ekonomikurs och utbildning i ekonomi kan ge goda grunder i att hantera olika ekonomiska verktyg. Genom en grundläggande ekonomikurs eller utbildning i företagsekonomi kan man bland annat få lära sig att hantera finansieringsanalys, balansrapport, periodisering, resultaträkning, rörelsemarginal, nettoomsättning, kassaflödesanalys, avskrivningar och anläggningstillgång, ingående balans, kundförlust, omsättning, räkenskapsår, sysselsatt kapital, tillgångskonton, täckningsbidrag, vinstmarginal, skuldsättningsgrad och likviditet.

Inom de flesta organisationer finns ekonomisk expertis som ofta hanterar de ekonomiska strategierna. Dock behöver alla som i sitt jobb hanterar ekonomiska processer en grundläggande kunskap i ekonomi. Många företag anlitar även en redovisningskonsult som kan vara till hjälp med intern eller extern revision. Detta är till hjälp då han eller hon har god kunskap om såväl årsredovisning som årsredovisningslagen och har kunskap om och erfarenhet av god redovisningssed.

Ekonomi för icke ekonomer

Här finner du ekonomikurs och ekonomiutbildning samt kurs i ekonomi med de bästa kursledarna i ekonomi på marknaden. Ekonomikurser för yrkesverksamma som till exempel ekonomiassistent är det stor efterfrågan på i dagsläget.

Men det är inte bara ekonomer som behöver förstå ekonomin i företaget. Alla icke ekonomer på ditt företag bör förstå hur företagets resultat och lönsamhet utvecklar sig. Boka kurs i ekonomi för icke ekonomerHjärtum Utbildning.

Artiklar

Ekonomikurser Ekonomiutbildning ekonomikurser

Ekonomikurser för nybörjare

Ekonomikurser för nybörjare Planerar du att gå en ekonomikurs? Oavsett om du är nybörjare inom företagsekonomi eller arbetat med det under lång tid så finns det ekonomikurser som passar jus… Läs mer »
Ledarskapsutbildning nu

Ledarskapsutbildning för nyblivna chefer

Ledarskapsutbildning för nyblivna chefer Det finns flera företag som erbjuder en ledarskapsutbildning för nyblivna chefer och Hjärtum Utbildning är en av dem. Där får du tips och råd på hur… Läs mer »
Ekonomikurs om nettoomsättning

Nyckeltalsanalys för chefer

Nyckeltalsanalys för chefer Vilken vd-nykomling ska man satsa på som sparare i Sverige om man studerar nyckeltalsanalys över företagen? Om man gör som vd:arna själva ska vi undvika SSAB, Vo… Läs mer »
Ekonomiutbildning Ekonomikurser

Ekonomiutbildning för icke ekonomer – boka plats!

Ekonomiutbildning för icke ekonomer I dagens samhälle räcker det tyvärr inte med att vara en hårt arbetande person med hög arbetsmoral. Det finns färre jobb än arbetssökande och en ständig f… Läs mer »
Ekonomikurs om täckningsbidrag

Grundläggande begrepp för icke ekonomer

Intäkter – ett grundläggande begrepp för icke ekonomer Blir du alldeles snurrig i huvudet av alla ekonomiska begrepp som praktiskt taget betyder samma sak för dig? Intäkter och inkom… Läs mer »

Våra utbildningar

Bokslutsarbete och deklaration - Ekonomikurs

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Ekonomikurs

Läs mer »

Ekonomikurs för icke ekonomer

Läs mer »

Ekonomi- och lönedagarna

Läs mer »

Stiftelsekurs - ekonomi

Läs mer »

Retorik för ekonomer- konsten att övertyga

Läs mer »

© Ekonomikurs.se