Ekonomikurser

En mycket populär ekonomikurs hos Hjärtum Utbildning är kursen Ekonomi för icke ekonomer (klicka på länken nedan). Den vänder sig till chefer och andra som behöver förstå företagsekonomi och hur ekonomin i ett företag fungerar och påverkar.

I övrigt har vi ekonomikurser både för dig som är ekonom och icke ekonom. Vi på Hjärtum Utbildning har lång erfarenhet av kurser inom ekonomi. Vill du kika närmare på våra kurser hittar du en del av dem här nedan:

Ekonomi för icke ekonomer
Bokslutsarbete & deklaration
Bokföringskurs
Stiftelsekurs

Det finns fler kurser på vår hemsida. Välkommen att läsa mer om våra ekonomikurser!

Bokföringskurs

Bokslutskurs

Ekonomi för icke ekonomer

Ekonomikurser för ekonomer

Som ekonom är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad med nya regler, lagar och ny praxis. Genom att gå ekonomikurser regelbundet ser du till att du alltid har den senaste kunskapen. Dessutom träffar du kollegor från andra företag och branscher och ni kan lära av varandra och vidga era kunskaper. Att förstå hur andra gör kan vara värdefullt och det är alltid nyttigt att då och då se på det man gör till vardags med ett helikopterperspektiv. Finns det rutiner som kan effektiviseras? Finns det digitala verktyg som du inte känner till och som skulle kunna hjälpa er?

För dig som inte är ekonom finns också kurser

Chefer, ledare och specialister behöver också förstå det här med företagsekonomi. Det underlättar enormt om du pratar samma språk som ekonomerna och gör även att du tas på större allvar i ekonomiska diskussioner. Känner du att du behöver lite mer kött på benen när det gäller ekonomi, tveka inte att gå en ekonomikurs anpassad för icke ekonomer. Det kommer att göra stor skillnad för dig i dina kontakter med både ledning och ekonomer. Varför inte gå kursen Ekonomi för icke ekonomer hos Hjärtum Utbildning, t ex?

Ekonomikurser

Ekonomikurs är en bra investering. Våra ekonomikurser ökar din ekonomikompetens. Kurser i ekonomi och kurs i företagsekonomi med ekonomistyrning och affärsekonomi hittar du hos Hjärtum Utbildning.

Läs mer om praktiska och populära ekonomikurser som ekonomikurs för chefer, bokslutsarbete & deklaration , ekonomikurs för icke ekonomer , kassaflödesanalys samt stiftelsekurs – ekonomi. Läs mer och förstå ekonomitermer som resultaträkning, balansräkning, ekonomiska rapporter och nyckeltal.

Företagsekonomi för anställda

I ett företag finns det ofta ett flertal chefer som inte initialt har en bakgrund som ekonomer. För alla som berörs av ekonomi i sitt arbete kan en grundläggande utbildning i ekonomi därför vara viktig. Att kunna hantera budget, bokslut, bokföringssystem, ekonomisystem, årsredovisning, balansräkning, kontoplan och affärsplan är av stor vikt för att kunna följa företagets ekonomi. Kunskap inom dessa områden krävs för att på daglig och årlig basis ha full kontroll på företagets tillgångar och ekonomiska utveckling.

Ekonomikurs

En grundläggande ekonomikurs och utbildning i ekonomi kan ge goda grunder i att hantera olika ekonomiska verktyg. Genom en grundläggande ekonomikurs eller utbildning i företagsekonomi kan man bland annat få lära sig att hantera finansieringsanalys, balansrapport, periodisering, resultaträkning, rörelsemarginal, nettoomsättning, kassaflödesanalys, avskrivningar och anläggningstillgång, ingående balans, kundförlust, omsättning, räkenskapsår, sysselsatt kapital, tillgångskonton, täckningsbidrag, vinstmarginal, skuldsättningsgrad och likviditet.

Inom de flesta organisationer finns ekonomisk expertis som ofta hanterar de ekonomiska strategierna. Dock behöver alla som i sitt jobb hanterar ekonomiska processer en grundläggande kunskap i ekonomi. Många företag anlitar även en redovisningskonsult som kan vara till hjälp med intern eller extern revision. Detta är till hjälp då han eller hon har god kunskap om såväl årsredovisning som årsredovisningslagen och har kunskap om och erfarenhet av god redovisningssed.

Ekonomi för icke ekonomer

Här finner du ekonomikurs och ekonomiutbildning samt kurs i ekonomi med de bästa kursledarna i ekonomi på marknaden. Ekonomikurser för yrkesverksamma som till exempel ekonomiassistent är det stor efterfrågan på i dagsläget.

Men det är inte bara ekonomer som behöver förstå ekonomin i företaget. Alla icke ekonomer på ditt företag bör förstå hur företagets resultat och lönsamhet utvecklar sig. Boka kurs i ekonomi för icke ekonomerHjärtum Utbildning.

Artiklar

Baskurs i företagsekonomi Hjärtum Utbildning

Baskurs i företagsekonomi

Att gå en baskurs i företagsekonomi är en bra början för att få förståelse för de viktigaste ekonomifrågorna i ett företag. Det är speciellt bra att gå en ekonomikurs om du är ny som chef och snab… Läs mer »
Ekonomikurser Ekonomiutbildning ekonomikurser

Ekonomikurser för nybörjare

Ekonomikurser för nybörjare Ekonomikurser för nybörjare inom företagsekonomi och för dig som arbetat med ekonomi under lång tid finns hos oss på Hjärtum Utbildning. Våra ekonomikurser lä… Läs mer »
Ledarskapsutbildning nu

Ledarskapsutbildning för nyblivna chefer

Ledarskapsutbildning för nyblivna chefer Det finns flera företag som erbjuder en ledarskapsutbildning för nyblivna chefer och Hjärtum Utbildning är en av dem. Där får du tips och råd på hur… Läs mer »
Ekonomikurs om nettoomsättning

Nyckeltalsanalys för chefer

Nyckeltalsanalys för chefer Vilken vd-nykomling ska man satsa på som sparare i Sverige om man studerar nyckeltalsanalys över företagen? Om man gör som vd:arna själva ska vi undvika SSAB, Vo… Läs mer »
Ekonomiutbildning Ekonomikurser

Ekonomiutbildning för icke ekonomer

Ekonomiutbildning för icke ekonomer Ett snabbt sätt att lära dig mer om ekonomi är att gå en ekonomiutbildning och ekonomi för icke ekonomer är just en sådan utbildning. I dagens samhälle räc… Läs mer »

Våra utbildningar

Ekonomi för icke ekonomer kurs

...

Läs mer »

Bokslutsarbete och deklaration - Ekonomikurs

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Läs mer »

Kassaflödesanalys - Ekonomikurs

Läs mer »

Ekonomikurs för icke ekonomer

Läs mer »

Lönedagarna

Läs mer »

Stiftelsekurs - ekonomi

Läs mer »

Retorik för ekonomer- konsten att övertyga

Läs mer »

© Ekonomikurs.se